Wykwalifikowani doradcy prawni

Zespół prawników

Kamil Lipowczyk

Radca Prawny

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu zakończoną wpisaniem w 2011 r. na listę radców prawnych, specjalizuję się w obsłudze prawnej podmiotów branży budowlanej oraz doradztwem w zakresie prawa handlowego i podatkowego, w latach 2010-2018 pełnił funkcję prokurenta samoistnego osobiście Spółki EKA-BRUK Sp. z o.o. odpowiadając za działalność operacyjną Spółki kapitałowej realizującej inwestycję budowlane.

Kontakt

Dr Szymon Stach

Adwokat

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawo i Administracja, kierunek prawo. W 2019 r. po obronie rozprawy doktorskiej pt: „Karnoprawna ochrona wierzycieli ze szczególnym uwzględnieniem art. 300 k.k.” uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym oraz obsłudze podmiotów gospodarczych działających m.in. w sektorach budowlanym oraz transportowym.

Kontakt

+48 691 415 500

Zapraszamy do konsultacji telefonicznej +48 65 545 26 89

Porada prawna to zastosowanie abstrakcyjnych zasad prawa do konkretnych faktów w sprawie klienta
aby doradzić klientowi, co powinien zrobić dalej. W wielu krajach tylko poprawnie
licencjonowany prawnik może udzielać porad prawnych.