Nota prawna

Wszelkie informacje zawarte i udostępnione na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być poczytywane oraz traktowane jako udzielenie porady prawnej pod jakąkolwiek postacią i w jakiejkolwiek sprawie. Nie są również źródłem reklamy Kancelarii. Prawa autorskie i prawa ochronne wynikające z rejestracji znaków towarowych chronią wszelkie materiały tu zgromadzone, które stanowią przedmiot własności.
Kancelaria Radców i Adwokatów Lipowczyk i Stach Spółka Partnerska z siedzibą w Rawiczu przy ul. Grunwaldzkiej 46, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000796636, NIP: 6991963931, REGON:384005758 zastrzega, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie skutki i szkody powstałe w następstwie nieautoryzowanego wykorzystania informacji zgromadzonych w niniejszej stronie internetowej. W szczególności Kancelaria Radców i Adwokatów Lipowczyk i Stach Spółka Partnerska zaznacza, że z wyłącznie informacyjnego charakteru materiałów w niej zamieszczanych wynika, że są one aktualne na dzień ich zamieszczenia i ewentualne zmiany stanu prawnego i faktycznego mogą wpływać na możliwość ich wykorzystania. Kancelaria Radców i Adwokatów Lipowczyk i Stach Spółka Partnerska nie może zagwarantować, że wykorzystanie materiałów z tej witryny internetowej będzie możliwe w każdym czasie, każdej sprawie i każdym stanie faktycznym.
Kancelaria Radców i Adwokatów Lipowczyk i Stach Spółka Partnerska nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować urządzenia osób korzystających z niniejszej strony internetowej, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek plików, materiałów tekstowych czy graficznych. Ponadto Kancelaria Radców i Adwokatów Lipowczyk i Stach Spółka Partnerska nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zawarte na innych stronach internetowych, do których prowadzą linki umieszczone w tym serwisie.

Zapraszamy do konsultacji telefonicznej +48 65 545 26 89

Porada prawna to zastosowanie abstrakcyjnych zasad prawa do konkretnych faktów w sprawie klienta
aby doradzić klientowi, co powinien zrobić dalej. W wielu krajach tylko poprawnie
licencjonowany prawnik może udzielać porad prawnych.